fbpx

Polityka Prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.irminamasiuda.com.

Administratorem strony jest Irmina Masiuda, prowadząca działalność gospodarczą poprzez firmę Irmina Masiuda Coaching Mentoring Consulting z siedzibą w Krakowie 30-699, ul. Jarockiego 20B, NIP 6321806359, REGON 382933052.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@irminamasiuda.com oraz pod numerem telefonu: +48 668389157.

 §1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Irmina Masiuda, prowadząca działalność gospodarczą poprzez firmę Irmina Masiuda Coaching Mentoring Consulting z siedzibą w Krakowie 30-699, ul. Jarockiego 20B, NIP 6321806359, REGON 382933052.
 2.  Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.irminamasiuda.com.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony.

 

§2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter lub formularz do pobrania prezentu ze strony.
 2.  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3.  Dane przekazywane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter lub formularza do pobrania prezentu ze strony, przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4.  Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych.
 5.  Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6.  Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7.  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.
 8.  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  •  Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  •  Prawo do zniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  •  Prawo do przenoszenia danych
  •  Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli wcześniej Użytkownik taką zgodę wyraził
  •  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9.  Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są na Litwę poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się na Litwie. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailerLite, któego dostawcą jest podmiot mający swoje biuro w Wilnie na Litwie. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 10.  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  •  Zenbox sp. z o.o., u;. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  •  UAB „MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.

 

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2.  Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing), oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 3.  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji. korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4.  Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące temu celowi, lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§4 Inne technologie

Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:

 •  kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na któym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3.  Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5.  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana niomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

logo-irmina-masiuda-coach

KONTAKT

Masz pytania, jesteś zainteresowana/y współpracą?

Napisz do mnie lub zadzwoń. Zapraszam serdecznie.

Coach Ludzi Odważnych

fb/coachludziodwaznych